ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Plan de activitate

2017

 

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

     
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Realizat
2.Vizită prospectivă la NEXTROM  INDUSTRIES Craiova 20.05. 2017 Realizat
3.Vizită propspectivă la SC POPECI aprilie 2017  
4.Vizită prospectivă la ICSI Rm.  Vâlcea mai 2017  
Cercuri afiliate ASTR.      
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie. Întâlnire cu elevi și cadre didactice din Licee , factori de decizie din Inspectoratul Școlar Județean Dolj aprilie -octombrie 2017  
Creşterea vizibilităţii  Filialei ASTR Craiova Participarea membrilor Filialei  la Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„  Casa de cultură Traian Demetrescu, Craiova” 23.01.2017 Realizat
Conferința ”Paralele academice. Istoria  învățământului electrotehnic la Craiova și la Chișinău”

Chișinău

02.03.2017

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei la The XIV th Workshop of the Eurepean Scociety for Isotope Research ESIR 2017

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

25-29 iunie 2017

Băile Govora

 
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asociatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala  Dolj) Publicarea  volumului Contactless Power Transfer Research&Development in Romania – (Asociația de compatibilitate Electromagnetică din România ACER) august 2017  
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova  Colocviul  ASTR  Craiova ”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” 16 mai 2017 Realizat
Workshop ACER – 20 de ani de activitate (1997-2017) în domeniul EMC@EMF>    
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Ordinea de zi:

Expunere  științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

21 februarie ,

ora 11,00

Realizat

2016

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

     
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă la SC SOFTRONIC  Craiova 14.06.2016 Realizat
2.Vizită prospectivă la HELLA Craiova noiembrie  
3.Vizită propspectivă la SC POPECI octombrie  
4.Vizită propspectivă la Parcul Industrial Craiova noiembrie  
Înfiinţarea cercurilor afiliate ASTR. 1.Stabilirea domeniului, a conducătorului și a echipei 06.07.2016 Realizat
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.   permanent  
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova 1.Finalizarea site-ului Filialei ASTR Craiova 31.07.2016 Realizat
2.Participarea la Zilele ASTR , Tg. Mures 5-7 Octombrie 2016 Realizat
3.Participara la  ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical  Electricity 6-8 octombrie 2016 Realizat
4.Participarea la CNAE 2016 Conferința Națională de Acționări Electrice ,Cluj-Napoca 12-13 octombrie 2016 Realizat
5.Participarea la International Multidisciplinary Symposium ”Universitaria SIMPRO 2016” Petrosani 14-15 octombrie 2016 Realizat
6.Participarea la  20 th International Conference on System Theory, Control and Computing . Sinaia 13-15 octombrie 2016 Realizat
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asciatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala  Dolj) Colocviul AGIR Dolj ” Corneliu Ambrozie” 26.05.2016 Realizat

SINGRO 2016

Simpozionul științific al inginerilor romani de pretutindeni

7-9 septembrie

Realizat

THE 10TH INTERNATIONAL WORKSHOP OF  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY   

CEM 2016

Craiova, ROMANIA

14-16 septembrie

Realizat

Articole pentru Revista ASTR   Decembrie 2016  
Colocvii tematice ASTR Craiova   Anual, in primul trimestru