ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Plan de activitate

Plan de activitate 2020

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă   la ICMET Craiova 25.05.2020 Amânată
2.Vizită prospectivă la Fabrica de biscuiți Craiova 20.06.2020 Amânată
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă
       
       
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie

Autovehiculele electrice - prezent si perspective.

Întîlnire cu elevi de la Liceul tehnologic auto

26.02.2020 .Realizată
Istoria învățământului electrotehnic din Craiova – întâlnire cu studenții Facultății de inginerie electrică. 14.10.2020 Amânată

Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova

Participare la:

     
Participare   la una dintre întrunirile lunare   ale Consiliului Județean Dolj Data se va stabili de comun acord cu CJ Dolj  

Istoria exilului cultural românesc.

Olteni în exil

09.04.2020

Biblioteca Județeană Dolj

Amânată

Conferința Națională de Acționări Electrice

CNAE 2020

15-17.10.2020

Timișoara

 
Istoria Grădinii Botanice „Alexandru Buia” din Craiova.

19.10.2020

Grădina Botanică din Craiova

 

FORUM Național AGIR

„Resursele Regiunii de dezvoltare VEST și valorificarea lor”

22-23.10.2020

Arad

 

Simpozion Naţional

Educație și formare pentru societatea digitală

13.11.2020

Colegiul Tehnic „Ștefan Odobleja”

 
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Activitate comună cu Filiala ASTR Chișinău.

Istoria școlilor de arte și meserii din Craiova și din Chișinău

29.02.2020 Realizată
Colocviul AGIR Dolj: „ 135 ani de la nașterea lui Gheorghe Ionescu Șișiști – cea mai importantă personalitate a agronomiei românești” 09.05.2020 Amânată

Întâlnire cu Filiala Craiova a Academiei de Științe Medicale ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

   
     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Parcuri fotovoltaice construite în Oltenia

15.04.2020 Amânată
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2019

Discutatrea Planului de activitate pentru 2020

09.03.2020

Sala 315

Clădirea INCESA

Realizată

 

 

 

Plan de activitate 2019    

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă la Electroputere Craiova, Fabrica de Mașini electrice și la Fabrica de Transfomatoare electrice 10.04.2019 anulată
2.Vizită prospectiva la Cummins Generators Technologies 15.05.2019 anulată
3.Vizită prospectivă la ICMET   Craiova 25.05.2019 Transferată 2020
     
     
     
     
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.

Conferința „Istoria Școlilor de arte și Meserii și a Școlilor profesionale din Craiova

Locul de desfășurare Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”

31.10.2019 realizat
Istoria învățământului electrotehnic din Craiova- conferință-dialog cu studenții din anul I

05.11.2019

Sala AK 1

realizat

Concurs interdisciplinar regional - discipline tehnice „Electrotehnică-Electromecanică-Electronică-3E

Organizat în colaborare cu Colegiul Tehnic „Ștefan Odobleja” din Craiova

07.03.2019

Colegiul „Ștefan Odobleja”

realizat
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova      

Participare la una dintre întrunirile lunare ale Comsiei de dialog social

Instituția Prefectului Dolj

28.03.2019

25.06.2019

15.07.2019

realizat
Participare expunerea unei noi variante a proiectului domnului Rumen Markov din Bulgaria, intitulat:
„Noul coridor feroviar TEN-T între Marea Egee și Marea Baltică”

16.04.209

AGIR

Calea Victoriei 118

realizat
Participarea la Discursul de recepție rostit de prof.dr.ing. Dumitru Fodor

19.07.2019

București

realizat
Participarea membrilor Fililalei ASTR Craiova la Zilele ASTR 2019 Chișinău 16-19 octombrie realizat

Organizare și participare Simpozion   de Mașini Electrice.

În colaborare cu Secția Electrotehnică, Energetică

15.11.2019

București

realizat
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Conferinţă publică la Chişinău cu participarea Filialelor ASTR Craiova și Chișinău

„Paralele între repere centenare din ingineria electrică: Craiova–Chişinău.”

28.02.2019 realizat

Colocviul AGIR Dolj:

220 de ani de la naşterea lui Petrache Poenaru, pionier al ingineriei din România

30.03.2019 realizat

Întâlnire cu Filiala Craiova a Academiei de Științe Medicale ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

aprilie 2019

Reportat pentru 2020

     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Parcuri fotovoltaice construite în Oltenia

aprilie 2019 Reportat pentru 2020
       
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2018 și a Planului de activitate pentru 2019

02.04.2019

Ora 11,00

realizat

Adunarea Generală ASTR

București

13.06.2019 realizat
     
Zilele ASTR 2019 Chișinău 17.10.2019 realizat
     
       
       
       

Plan de activitate 2018

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă SC SOFTRONIC 24 martie 2018 realizat
2.Vizită prospectivă la ICSI Rm.  Vâlcea 26 aprilie 2018  realizat
3.Vizită prospectiva SC POPECI 10 mai 2018  realizat
4.Vizită prospectivă Aeroportul Internațional Craiova 02.iunie 2018 realizat
     
     
     
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.

Conferința

Istoria Învățământului Politehnic din Craiova

29 martie 2018

Ora 14,00

Aula Marius Preda

realizat
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova      
     
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia

Întâlnire cu Filiala Craiova a   Academiei de Științe Medicale   ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

aprilie 2018  

 COLOCVIUL AGIR DOLJ

Școala de Mașini și Transformatoare electrice din Craiova învățământ, cercetare, producție

22.03.2018

realizat

COLOCVIUL AGIR DOLJ

Unirea cercetătorilor-Împreună pentru cercetare științifică eficientă.

24.05.2018 realizat
     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

 Vehicule electrice.

1.Rezultate mondiale în domeniul bateriilor destinate automobilelor electrice

2.Incarcarea wireless a bateriilor la automobilele electrice.

Colocviul se va desfășura la ICSIT Rm. Vâlcea

26 aprilie 2018  realizat
     
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova

Alegeri

28.03.2018

Ora 11,00

 realizat
       
       
       
       

Plan de activitate 2017

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

 Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea de cercetare   industrială din Oltenia 1.Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Realizat
2.Vizită prospectivă la NEXTROM INDUSTRIES Craiova 20.05. 2017 Realizat
3.Vizită propspectivă la SC POPECI aprilie 2017  
4.Vizită prospectivă la ICSI Rm. Vâlcea mai 2017  
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie. Întâlnire cu elevi și cadre didactice din Licee , cu   factori de decizie din Inspectoratul Școlar Județean Dolj noiembrie 2017  
Creşterea vizibilităţii Filialei ASTR Craiova Participarea membrilor Filialei la Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„ Casa de cultură Traian Demetrescu, Craiova” 23.01.2017 Realizat
Conferința ”Paralele academice. Istoria   învățământului electrotehnic la Craiova și la Chișinău”

Chișinău

02.03.2017

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei la The XIV th Workshop of the Eurepean Scociety for Isotope Research ESIR 2017

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

25-29 iunie 2017

Băile Govora

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei ASTR Craiova la

Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2017

„Sinergii strategice în

Bazinul Mării Negre“

6-7 octombrie 2017

Constanța

Realizat
 

Participarea membrilor Filalei ASTR Craiova la Conferința   Sisteme electromecanice și energetice SIELMEN

11-13 octombrie 2017

11-13 octombrie 2017

Chișinău

( Craiova și Iași)

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei ASTR Craiova la Conferința SME 17 București

10 noiembrie 2017

10 noiembrie 2017 București Realizat
       
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asociatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala Dolj) Publicarea volumului Contactless Power Transfer Research&Development in Romania – (Asociația de compatibilitate Electromagnetică din România ACER) august 2017  
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova Colocviul   ASTR Craiova ”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” 16 mai 2017 Realizat
Workshop ACER – 20 de ani de activitate (1997-2017) în domeniul EMC@EMF>    
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Ordinea de zi:

Expunere științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

21 februarie ,

ora 11,00

Realizat
 

Ordinea de zi

Expunere științifică „ Probleme actuale privind dinamica mașinilor electrice” – Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu

Analiza activității Filualei în 2017

Sinteză privind Simpozionul SME 17

Propuneri privind Planul de activitate 2018

Propuneri privind Colocviul tematic ASTR Craiova 2018

21 noiembrie

Ora 11,00

Realizat

Plan de activitate 2016

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

 Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea de cercetare   industrială din Oltenia 1.Vizită prospectivă la SC SOFTRONIC Craiova 14.06.2016 Realizat
2.Vizită prospectivă la HELLA Craiova noiembrie  
3.Vizită propspectivă la SC POPECI octombrie  
4.Vizită propspectivă la Parcul Industrial Craiova noiembrie  
Înfiinţarea cercurilor afiliate ASTR. 1.Stabilirea domeniului, a conducătorului și a echipei 06.07.2016 Realizat
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.   permanent  
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova 1.Finalizarea site-ului Filialei ASTR Craiova 31.07.2016 Realizat
2.Participarea la Zilele ASTR , Tg. Mures 5-7 Octombrie 2016 Realizat
3.Participara la ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical Electricity 6-8 octombrie 2016 Realizat
4.Participarea la CNAE 2016 Conferința Națională de Acționări Electrice ,Cluj-Napoca 12-13 octombrie 2016 Realizat
5.Participarea la International Multidisciplinary Symposium ”Universitaria SIMPRO 2016” Petrosani 14-15 octombrie 2016 Realizat
6.Participarea la 20 th International Conference on System Theory, Control and Computing . Sinaia 13-15 octombrie 2016 Realizat
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asciatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala Dolj) Colocviul AGIR Dolj ” Corneliu Ambrozie” 26.05.2016 Realizat

SINGRO 2016

Simpozionul științific al inginerilor romani de pretutindeni

7-9 septembrie

Realizat

THE 10TH INTERNATIONAL WORKSHOP OF   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY    

CEM 2016

Craiova, ROMANIA

14-16 septembrie

Realizat

Articole pentru Revista ASTR   Decembrie 2016  
Colocvii tematice ASTR Craiova   Anual, in primul trimestru