ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Plan de activitate

Plan de activitate 2023

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Observații
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

Atelier de lucru

Identificarea direcțiilor de colaborare dintre ASTR și SOFTRONIC & SOFTRANS Craiova- producător de vehicule feroviare și operator de transport.

22.06.2023

Loc de desfășurare: SOFTRONIC Craiova

Realizată

Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă

Formarea viitorului inginer și educarea continuă.

Implicarea ASTR Craiova în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie

Atelier de lucru

Integrarea istoriei ştiinţei şi tehnicii   în Programele facultăților tehnice și în Lucrările de licență

24.03.2023

Clădirea centrală a Universității din Craiova, sala 420

Realizată

Lecția de istorie care unește generații 1923-2023- 100 de ani de la desemnarea osemintelor Eroului necunoscut de către Elevul Amilcar Săndulescu, de la liceul militar Dimitrie Sturza din Craiova. 12.11.2023

Loc de desfășurare: Monumentul dedicat lui Amilcar Săndulescu

Tranferată pentru 2024

Atelier de lucru   Studentul de azi – cercetătorul de mâine 24.11.2023

Loc de desfășurare. ICMET Craiova

Realizată

Promovarea cunoștinţelor inginerești prin organizarea de manifestări știinţifice, publicarea de articole și cărţi    

Creşterea vizibilităţii Filialei ASTR Craiova

Activități comune cu alte Filiale ASTR și Secții ASTR

Activitate comună cu Secția

Electrotehnică, Energetică”

Simpozionl Actaulitați și perspective în domeniul Mașinilor electrice, SME’23

24.11.2023

Realizată

Participare fizică și o line

Participare la Zilele ASTR 2023

   05-06.10. 2023

Brașov

Realizată

Participare la Conferința Internațională SIELMEN:

11.10– Craiova

12-13.10. Chișinău

https://sielmen.ucv.ro.

Realizată

Creșterea impactului Filialelor ASTR în teritoriu prin acţiuni regionale

Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Participare la întâlnirile lunare ale Comisiei de Dialog Social Dolj, organizate de Prefectura Dolj

Învățământul dual- soluție pentru reducerea deficitului   forței de muncă specializată

lunar

28.03.2023

Realizare, în funcție de tema propusă

Realizată

Colocviul :Radu Voinea – 100 de ani de la naștere 11.05.2023 Realizată cu succes
Asociația de Compatibilitate Electromagnetică din România – ACER Activitate continuă  
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Eficiența energetică a sistemelor fotovoltaice cu destinații particulare: consumatori izolați, stații de încărcare vehicule electrice

16.11.2023  

Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Adunări Generale ASTR

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2022

Discutatrea Planului de activitate pentru 2023

21.03.2023

Sala 315

Clădirea INCESA

Realizată
Adunarea Generală ASTR

14 iunie 2023,

ora 11,00

Realizată on line

Primire Membru asociat Filiala Craiova

 

Plan de activitate 2022

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Observații
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

Tribuna inginerului

Implicarea ALM Power Group în  proiectarea si  montarea centralelor fotovoltaice pentru consumatorii casnici si industriali!

23.03.2022

Prezentare făcută de dr.ing.Sabin Marinescu

Realizată

Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent Realizare continuă

Formarea viitorului inginer și educarea continuă.

Implicarea  ASTR Craiova în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie

Noi realizări în domeniul roboticii medicale. Conferință susținută de prof.dr.ing.Iulian Iordăchiță, Johns Hopkins University, Baltimore 10.02.2022 Realizată

Dezbatere motivațională .

Locul și rolul ingineriei în educația STEAM

Organizator Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja, Craiova.

20.05.2022

Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja

Platforma Meeting Zoom

realizată

Istoria învățământului electrotehnic din Craiova– întâlnire cu studenții Facultății de inginerie electrică.

20.10.2022

Întâlnire fizică INCESA sala 315  și pe Platforma CISCO WEBEX INCESA

Realizată

Promovarea cunoștinţelor inginerești prin organizarea de manifestări știinţifice, publicarea de articole și cărţi  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă

Creşterea vizibilităţii Filialei ASTR Craiova

Activități comune cu alte Filiale ASTR și Secții ASTR

Activitate comună cu  Secția

 „ Electrotehnică, Energetică”

Simpozionului de Maşini ElectriceSME'22

09.12.2022

Întâlnire online pe Platforma pusă la dispoziție de UPB

Realizată

Participare  la Zilele ASTR 2022

Petroșani

     05-7.10.2022

Participare fizică și cu lucrări

Realizată

Creșterea impactului Filialelor ASTR în teritoriu prin acţiuni regionale

Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Întâlnire cu … inginerii din Administrația locală 15.06.2022

Sala Mare Consiliul Județean Dolj

Realizată

Asociația de Compatibilitate Electromagnetică din România – ACER

www.acero.ro

permanent

Realizare continuă

www.acero.ro

Articole pentru Revista ASTR  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Sistemul  antigrindină din România. Particularități legate de  Unitatea  de combatere a căderilor de grindină din Oltenia.

20.09.2022

Sala 315,

Clădirea INCESA

realizată

Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2021

 Discutatrea Planului de activitate pentru 2022

03.02.2022

online și onsite

Sala 315

Clădirea INCESA

Realizată
Alegeri Filiala ASTR  Craiova

20.09 2022

Sala 315 Clădirea INCESA

Realizată

 

Plan de activitate 2021

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

Bursa Invențiilor, Produselor și Serviciilor Inovative

https://inspire-craiova2021.b2match.io/

08.04.2021 Realizat

Întâlnire online cu ICMET Craiova

14.04.2021 Programul va fi transmis în 7 aprilie
Întâlnire online cu ALM POWER GROUP  -Craiova 26.06.2021 Programul orar va fi transmis în 19 iunie
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă

Formarea viitorului inginer și educarea continuă.

Implicarea  ASTR Craiova în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie

Conferință: Școala- Cheia care deschide Porți în viață 20.03.2021 Realizată online

Dezbatere motivațională .Promovarea carierelor STEM (Science Technology Engineering Mathematics).

Organizator Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja, Craiova.  Întâlnire  online pe  Platforma AGIR  Zoom Meeting (timp nelimitat)

15.04.2021  

Istoria învățământului electrotehnic din Craiova – întâlnire cu studenții Facultății de inginerie electrică.

Întâlnire fizică INCESA sala 315  și pe Platforma CISCO WEBEX INCESA

15.10.2021  

Promovarea cunoștinţelor inginerești prin organizarea de manifestări știinţifice, publicarea de articole și cărţi

Ivănescu Mircea, Starețu Ionel, Nițulescu Mircea, Joni Nicolae

Istoria roboticii în România.

Editura AGIR , București 2020

Manolea Gheorghe

Reconstituiri și conexiuni semicentenare

Editura AGIR, Bucuresti, 2020

Popescu Iulian, Călbureanu Xenia, Duță Alina

Problems of Locus Solved by Mechanisms Theory

Editura Springer 2021
Internațional Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE 2021 27-29.05.2021  

Creşterea vizibilităţii Filialei ASTR Craiova

Activități comune cu alte Filiale ASTR și Secții ASTR

     

Activitate comună cu  Secția

 „ Electrotehnică, Energetică”

Simpozionului de Maşini ElectriceSME'19

2021  
Partcipare  la Zilele ASTR 2021      2021  

Creșterea impactului Filialelor ASTR în teritoriu prin acţiuni regionale

Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Participare Grupul de lucru Dezvoltare economică și cercetare-inovare

Tema : Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Craiova

24.02.2021 Realizată
Participare Consorțiul Regional de Inovare Tema :stabilirea Strategiei de Specializare Inteligentă RIS3 pentru Regiunea SV Oltenia 04.03.2021 Realizată
Colocviul AGIR Dolj: Constantin Budeanu sau Practica împletită cu teoria - „ 135 ani de la nașterea lui  Constantin I Budeanu”

16.02.2021

Realizată
Participarea la Dezbaterea „Politica Urbana a României”. Regiunea SV Oltenia 24.03.2021 Realizată

Asociția de Compatibilitate Electromagnetică din România – ACER

„Realizări recente în domeniul WPT”

Masă rotundă

15-17 iunie 2021 în cadrul MPS Cluj-Napoca  

Întâlnire cu Filiala Craiova a  Academiei de Științe Medicale  ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

   
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Sistemul  antigrindină din România. Particularități legate de  Unitatea  de combatere a căderilor de grindină din Oltenia.

22.04.2021  

Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2020

 Discutatrea Planului de activitate pentru 2021

31.03.2021

Sala 315

Clădirea INCESA

 

 

Plan de activitate 2020

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă  la ICMET  Craiova 25.05.2020 Amânată
2.Vizită prospectivă la  Fabrica de biscuiți Craiova 20.06.2020 Amânată
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă
       
       
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie

Autovehiculele electrice - prezent si perspective.

Întîlnire cu elevi de la Liceul tehnologic auto

26.02.2020 .Realizată
Istoria învățământului electrotehnic din Craiova – întâlnire cu studenții Facultății de inginerie electrică. 14.10.2020 Realizată on line în data de 15.10.2020

Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova

Participare la:

     
Participare  la una dintre întrunirile lunare  ale Consiliului Județean Dolj Data se va stabili de comun acord cu CJ Dolj  

Istoria exilului cultural românesc.

Olteni în exil

09.04.2020

Biblioteca Județeană Dolj

Amânată

Conferința Națională de Acționări Electrice

CNAE  2020

15-17.10.2020

Timișoara

Amânată 2021
Istoria Grădinii Botanice „Alexandru Buia” din Craiova.

19.10.2020

Grădina Botanică din Craiova

Realizată în data de 17.10.2020 în Grădina Botanică

FORUM Național AGIR

„Resursele Regiunii de dezvoltare VEST și valorificarea lor”

22-23.10.2020

Arad

amânată

Simpozion Naţional

Educație și formare pentru societatea digitală

13.11.2020

Colegiul Tehnic „Ștefan Odobleja”

Realizată on line  în data de 26.11.2020
Activități comune cu alte Filiale ASTR și Secții ASTR

Activitate comună cu Filiala ASTR Chișinău.

Istoria școlilor de arte și meserii din Craiova și din Chișinău

29.02.2020 Realizată

Activitate comuncă cu Filiala ASTR Chișinău „ O viață de profesor și cercetător pusă în slujba oamenilor”

https://utm.md/blog/2020/09/28/lectie-deschisa-cu-prof-aurel-campeanu/

30.09.2020 Realizată online
https://utm.md/blog/2020/10/01/o-lectie-online-cu-prof-aurel-campeanu-reper-in-domeniul-electrotehnicii/

Activitate comună cu  Secția

 „ Electrotehnică, Energetică”

Simpozionului de Maşini ElectriceSME'19

13.11.2020

Realizată  on line

Partcipare  la Zilele ASTR 2020   26-27.11.2020 Realizată
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale Colocviul AGIR Dolj: „ 135 ani de la nașterea lui Gheorghe Ionescu Șișiști – cea mai importantă personalitate a  agronomiei românești” 09.05.2020 Realizat în data de  17.10.2020 cu tema „Grădina Botanică din Craiova- operă inginerească”

Asociția de Compatibilitate Electromagnetică din România – ACER

Al 12-lea Workshop Internațional de Compatibilitatea Electromagnetică CEM2020

03.11-05.11.2020 Realizată on line

Întâlnire cu Filiala Craiova a  Academiei de Științe Medicale  ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

   
     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Parcuri fotovoltaice construite în Oltenia

15.04.2020 Amânată
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2019

 Discutatrea Planului de activitate pentru 2020

09.03.2020

Sala 315

Clădirea INCESA

Realizată

 

 

 

Plan de activitate 2019    

Direcții ASTR Activitați Filiala ASTR Craiova Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent  Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă la Electroputere Craiova, Fabrica de Mașini electrice și la Fabrica de Transfomatoare electrice 10.04.2019 anulată
2.Vizită prospectiva la Cummins Generators Technologies 15.05.2019 anulată
3.Vizită prospectivă la ICMET   Craiova 25.05.2019 Transferată 2020
     
     
     
     
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent  Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.

Conferința „Istoria Școlilor de arte și Meserii și a Școlilor profesionale din Craiova

Locul de desfășurare Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”

31.10.2019 realizat
Istoria învățământului electrotehnic din Craiova- conferință-dialog cu studenții din anul I

05.11.2019

Sala AK 1

realizat

Concurs interdisciplinar regional - discipline tehnice „Electrotehnică-Electromecanică-Electronică-3E

Organizat în colaborare cu Colegiul Tehnic „Ștefan Odobleja” din Craiova

07.03.2019

Colegiul „Ștefan Odobleja”

realizat
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova      

Participare la una dintre întrunirile lunare ale Comsiei de dialog social

Instituția Prefectului Dolj

28.03.2019

25.06.2019

15.07.2019

realizat
Participare expunerea unei noi variante a proiectului domnului Rumen Markov din Bulgaria, intitulat:
„Noul coridor feroviar TEN-T între Marea Egee și Marea Baltică”

16.04.209

AGIR

Calea Victoriei 118

realizat
Participarea la Discursul de recepție rostit de prof.dr.ing. Dumitru Fodor

19.07.2019

București

realizat
Participarea membrilor Fililalei ASTR Craiova la Zilele ASTR 2019 Chișinău 16-19 octombrie realizat

Organizare și participare Simpozion   de Mașini Electrice.

În colaborare cu Secția Electrotehnică, Energetică

15.11.2019

București

realizat
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale

Conferinţă publică la Chişinău cu participarea Filialelor ASTR Craiova și Chișinău

„Paralele între repere centenare din ingineria electrică: Craiova–Chişinău.”

28.02.2019 realizat

Colocviul AGIR Dolj:

220 de ani de la naşterea lui Petrache Poenaru, pionier al ingineriei din România

30.03.2019 realizat

Întâlnire cu Filiala Craiova a Academiei de Științe Medicale ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

aprilie 2019

Reportat pentru 2020

     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

Colocviul ASTR Craiova

Parcuri fotovoltaice construite în Oltenia

aprilie 2019 Reportat pentru 2020
       
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2018 și a Planului de activitate pentru 2019

02.04.2019

Ora 11,00

realizat

Adunarea Generală ASTR

București

13.06.2019 realizat
     
Zilele ASTR 2019 Chișinău 17.10.2019 realizat
     
       
       
       

Plan de activitate 2018

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu
Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize  Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia 1.Vizită prospectivă SC SOFTRONIC 24 martie 2018 realizat
2.Vizită prospectivă la ICSI Rm.  Vâlcea 26 aprilie 2018  realizat
3.Vizită prospectiva SC POPECI 10 mai 2018  realizat
4.Vizită prospectivă Aeroportul Internațional Craiova 02.iunie 2018 realizat
     
     
     
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.

Conferința

Istoria Învățământului Politehnic din Craiova

29 martie 2018

Ora 14,00

Aula Marius Preda

realizat
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova      
     
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia

Întâlnire cu Filiala Craiova a   Academiei de Științe Medicale   ASM

1.Schimb de bune practici

2. Expunere pe tema „ Stimulator cardiac fară înlocuire baterii" – Andrei Marinescu , Mihai Tărâță, Lucian Mandache

aprilie 2018  

 COLOCVIUL AGIR DOLJ

Școala de Mașini și Transformatoare electrice din Craiova învățământ, cercetare, producție

22.03.2018

realizat

COLOCVIUL AGIR DOLJ

Unirea cercetătorilor-Împreună pentru cercetare științifică eficientă.

24.05.2018 realizat
     
       
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova

 Vehicule electrice.

1.Rezultate mondiale în domeniul bateriilor destinate automobilelor electrice

2.Incarcarea wireless a bateriilor la automobilele electrice.

Colocviul se va desfășura la ICSIT Rm. Vâlcea

26 aprilie 2018  realizat
     
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Analiza activității Filialei ASTR Craiova

Alegeri

28.03.2018

Ora 11,00

 realizat
       
       
       
       

Plan de activitate 2017

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

 Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea de cercetare   industrială din Oltenia 1.Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Realizat
2.Vizită prospectivă la NEXTROM INDUSTRIES Craiova 20.05. 2017 Realizat
3.Vizită propspectivă la SC POPECI aprilie 2017  
4.Vizită prospectivă la ICSI Rm. Vâlcea mai 2017  
Cercuri afiliate ASTR. http://astr.ucv.ro/index.php/cercuri-astr  permanent Realizare continuă
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie. Întâlnire cu elevi și cadre didactice din Licee , cu   factori de decizie din Inspectoratul Școlar Județean Dolj noiembrie 2017  
Creşterea vizibilităţii Filialei ASTR Craiova Participarea membrilor Filialei la Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„ Casa de cultură Traian Demetrescu, Craiova” 23.01.2017 Realizat
Conferința ”Paralele academice. Istoria   învățământului electrotehnic la Craiova și la Chișinău”

Chișinău

02.03.2017

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei la The XIV th Workshop of the Eurepean Scociety for Isotope Research ESIR 2017

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

25-29 iunie 2017

Băile Govora

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei ASTR Craiova la

Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2017

„Sinergii strategice în

Bazinul Mării Negre“

6-7 octombrie 2017

Constanța

Realizat
 

Participarea membrilor Filalei ASTR Craiova la Conferința   Sisteme electromecanice și energetice SIELMEN

11-13 octombrie 2017

11-13 octombrie 2017

Chișinău

( Craiova și Iași)

Realizat
 

Participarea membrilor Filialei ASTR Craiova la Conferința SME 17 București

10 noiembrie 2017

10 noiembrie 2017 București Realizat
       
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asociatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala Dolj) Publicarea volumului Contactless Power Transfer Research&Development in Romania – (Asociația de compatibilitate Electromagnetică din România ACER) august 2017  
Articole pentru Revista ASTR      
Colocvii tematice ASTR Craiova Colocviul   ASTR Craiova ”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” 16 mai 2017 Realizat
Workshop ACER – 20 de ani de activitate (1997-2017) în domeniul EMC@EMF>    
Întruniri trimestriale Filiala ASTR Craiova

Ordinea de zi:

Expunere științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

21 februarie ,

ora 11,00

Realizat
 

Ordinea de zi

Expunere științifică „ Probleme actuale privind dinamica mașinilor electrice” – Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu

Analiza activității Filualei în 2017

Sinteză privind Simpozionul SME 17

Propuneri privind Planul de activitate 2018

Propuneri privind Colocviul tematic ASTR Craiova 2018

21 noiembrie

Ora 11,00

Realizat

Plan de activitate 2016

Direcții ASTR Activitați Termen Stadiu

Acordarea de consultanță, participarea la studii și expertize

 Prin activitatea individuală a membrilor  permanent Realizare continuă
Apropierea ASTR de activitatea de cercetare   industrială din Oltenia 1.Vizită prospectivă la SC SOFTRONIC Craiova 14.06.2016 Realizat
2.Vizită prospectivă la HELLA Craiova noiembrie  
3.Vizită propspectivă la SC POPECI octombrie  
4.Vizită propspectivă la Parcul Industrial Craiova noiembrie  
Înfiinţarea cercurilor afiliate ASTR. 1.Stabilirea domeniului, a conducătorului și a echipei 06.07.2016 Realizat
Implicarea în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.   permanent  
Creşterea vizibilităţii Sucursalei ASTR Craiova 1.Finalizarea site-ului Filialei ASTR Craiova 31.07.2016 Realizat
2.Participarea la Zilele ASTR , Tg. Mures 5-7 Octombrie 2016 Realizat
3.Participara la ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical Electricity 6-8 octombrie 2016 Realizat
4.Participarea la CNAE 2016 Conferința Națională de Acționări Electrice ,Cluj-Napoca 12-13 octombrie 2016 Realizat
5.Participarea la International Multidisciplinary Symposium ”Universitaria SIMPRO 2016” Petrosani 14-15 octombrie 2016 Realizat
6.Participarea la 20 th International Conference on System Theory, Control and Computing . Sinaia 13-15 octombrie 2016 Realizat
Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia (Asociatia de Compatibilitate Electromagnetica din Romania ACER,   Asciatia Generală a Inginerilor din Romania –AGIR Sucursala Dolj) Colocviul AGIR Dolj ” Corneliu Ambrozie” 26.05.2016 Realizat

SINGRO 2016

Simpozionul științific al inginerilor romani de pretutindeni

7-9 septembrie

Realizat

THE 10TH INTERNATIONAL WORKSHOP OF   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY    

CEM 2016

Craiova, ROMANIA

14-16 septembrie

Realizat

Articole pentru Revista ASTR   Decembrie 2016  
Colocvii tematice ASTR Craiova   Anual, in primul trimestru