ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Evenimente derulate

 

 

Eveniment Data Informatii supimentare
Vizită prospectivă 20.05. 2017

NEXTROM  INDUSTRIES Craiova

Obiectivele vizitei:

- cunoașterea directa  a activitatilor ingineresti din zonă
- promovarea realizărilor inginerești din zonă
- dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici

 Colocviul  ASTR  Craiova  2017 16.05.2017

Tema

”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” – Expunerea a fost făcută  de prof.dr.ing. Andrei Marinescu.

Au participat: membri ASTR Filiala Craiova, cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, doctoranzi, reprezentanți  INCESA, ICMET Craiova, CEZ Distribuție, SPIACT, CESI,

Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Univers ingineresc nr. 8/2017
Întrunirea  trimestrială a  Filialei ASTR Craiova 21.02.2017

Ordinea de zi:

Expunere  științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

 Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„  23.01.2017

Casa de cultură Traian Demestrescu , Craiova

http://www.tradem.ro/

Proiectul cultural „Caraş-Severin - leagănul industriei româneşti - perspective de dezvoltare în viitor” și Conferinţa de Inginerie Electrică și Sisteme - Ştefan Gârlaşu”

3-5 noiembrie 2016

Reșița

http://uem.ro/CS_LIR_PDV/index.php?id=637
EFFECT 2016 – Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi

4 noiembrie 2016

București

http://effect.pub.ro

21st National Conference with international participation "Progress in Cryogenics and Isotopes Separation", 19-21 octombrie 2016,Călimănești- Căciulata

http://www.icsi.ro/conference/index.php

UNIVERSITARIA SIMPRO 2016 Simpozionul Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar

14-15 octombrie 2016

Petroșani

http://www.upet.ro/simpro/2016/.

SINTES 20, SACCS 16,SIM SIS 20

20th International Conference on System Theory, Control and Computing
Joint Conference

13 - 15 October 2016, Sinaia, Romania

http://ace.ucv.ro/icstcc2016/

CNAE 2016  Conferința Națională de Acționări Electrice 13-14 octombrie, Cluj-Napoca

http://cnae2016.utcluj.ro/

ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical  Electricity 6-8 octombrie 2016, Craiova

http://elth.ucv.ro/icate/icate16/preliminary-

program/

SINGRO 2016 Simpozionul Științific  al Inginerilor Români de Pretutindeni 7-9 septembrie 2016, Craiova

http://www.agir.ro/stiri/singro-2016-simpozionul-stiintific-al-inginerilor-romani-de-pretutindeni_471.html;