ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Evenimente derulate

 

Eveniment Data Informatii suplimentare
     
Colocviul ASTR Craiova 208 26.04.2018

Vehicule electrice.

1.Rezultate mondiale în domeniul bateriilor destinate automobilelor electrice

2.Incărcarea wireless a bateriilor la automobilele electrice.

3.

4.

Colocviul s-a desfășurat  la ICSIT Rm. Vâlcea

Conferința

Istoria Învățământului Politehnic din Craiova

29.03. 2018

Ora 14,00

Aula Marius Preda

 Scopul Conferinței : Implicarea  ASTR în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.
Întrunirea trimestrială a Filialei ASTR Craiova 28.03.2018, Ora 11,00

Analiza activității Filialei ASTR Craiova

Alegeri

Vizită prospectivă SC  SOFTRONIC 24.03.  2018 Scopul vizitei: Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

Întrunirea trimestrială a Filialei ASTR Craiova

21 noiembrie

Ora 11,00

Expunere științifică „ Probleme actuale privind dinamica mașinilor electrice” – Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu

Analiza activității Filialei în 2017

Sinteză privind  Simpozionul  SME 17

Propuneri privind Planul de activitate 2018

Propuneri privind Colocviul tematic ASTR Craiova 2018

Participarea membrilor Filialei ASTR  Craiova la Conferința SME 17 București 10 noiembrie 2017 București  

Participarea membrilor Filialei  ASTR Craiova  la

Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2017

 „Sinergii strategice în 

Bazinul Mării Negre“

6-7 octombrie 2017

Constanța

 
Participarea membrilor Filalei ASTR Craiova la Conferința  Sisteme electromecanice  și energetice  SIELMEN

11-13 octombrie 2017

Chișinău

( Craiova și Iași)

 

Participarea membrilor Filialei la The XIV th Workshop of the Eurepean Scociety for Isotope Research ESIR 2017

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

25-29 iunie 2017

Băile Govora

 
Vizită prospectivă 20.05. 2017

NEXTROM  INDUSTRIES Craiova

Obiectivele vizitei:

- cunoașterea directa  a activitatilor ingineresti din zonă
- promovarea realizărilor inginerești din zonă
- dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici

 Colocviul  ASTR  Craiova  2017 16.05.2017

Tema

”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” – Expunerea a fost făcută  de prof.dr.ing. Andrei Marinescu.

Au participat: membri ASTR Filiala Craiova, cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, doctoranzi, reprezentanți  INCESA, ICMET Craiova, CEZ Distribuție, SPIACT, CESI,

Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Univers ingineresc nr. 8/2017
Întrunirea  trimestrială a  Filialei ASTR Craiova 21.02.2017

Ordinea de zi:

Expunere  științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

 Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„  23.01.2017

Casa de cultură Traian Demestrescu , Craiova

http://www.tradem.ro/

Proiectul cultural „Caraş-Severin - leagănul industriei româneşti - perspective de dezvoltare în viitor” și Conferinţa de Inginerie Electrică și Sisteme - Ştefan Gârlaşu”

3-5 noiembrie 2016

Reșița

http://uem.ro/CS_LIR_PDV/index.php?id=637
EFFECT 2016 – Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi

4 noiembrie 2016

București

http://effect.pub.ro

21st National Conference with international participation "Progress in Cryogenics and Isotopes Separation", 19-21 octombrie 2016,Călimănești- Căciulata

http://www.icsi.ro/conference/index.php

UNIVERSITARIA SIMPRO 2016 Simpozionul Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar

14-15 octombrie 2016

Petroșani

http://www.upet.ro/simpro/2016/.

SINTES 20, SACCS 16,SIM SIS 20

20th International Conference on System Theory, Control and Computing
Joint Conference

 
13 - 15 October 2016, Sinaia, Romania

http://ace.ucv.ro/icstcc2016/

CNAE 2016  Conferința Națională de Acționări Electrice 13-14 octombrie, Cluj-Napoca

http://cnae2016.utcluj.ro/

ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical  Electricity 6-8 octombrie 2016, Craiova

http://elth.ucv.ro/icate/icate16/preliminary-

program/

SINGRO 2016 Simpozionul Științific  al Inginerilor Români de Pretutindeni 7-9 septembrie 2016, Craiova

http://www.agir.ro/stiri/singro-2016-simpozionul-stiintific-al-inginerilor-romani-de-pretutindeni_471.html;