ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Evenimente derulate

Evenimente derulate

 

Eveniment Data Informatii suplimentare
  2023  
 

Atelier de lucru :Identificarea direcțiilor de colaborare dintre

ASTR și SOFTRONIC & SOFTRANS Craiova- producător de vehicule feroviare și operator de transport.

 

22.06.2023

SOFTRONIC Craiova
 

Scop: Identificarea posibilităților de colaborare dintre ASTR și SOFTRONIC în vederea valorificării competențelelor membrilor ASTR pentru rezolvarea unora dintre problemele tehnice din activitatea companiei SOFTRONIC.

Obiectiv: Elaborarea formei preliminare a Protocolului de colaborare dintre Secțiile ASTR și SOFTRONIC

Participanți:

- Filiala ASTR Craiova

- Secțiile ASTR : Mecanică Tehnică, Inginerie Mecanică, Electrotehnică-Energetică, Electronică-Automatică, Tehnologia Informației și Comunicațiilor- Calculatoare și Telecomunicații, Ingineria Transporturilor.

- SOFTRONIC

- Facultatea de Iginerie electrică din Craiova.
     Picture 1

Colocviul „ Radu Voinea - 100 de ani de la naștere”

11.05.2023

Aula Magna, Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova

Picture 2

 

Picture 3

 
   2023 1

Atelier de lucru

24.03.2023

Sala 420 Clădirea  centrală UCV

Integrarea istoriei ştiinţei şi tehnicii  în  Programele facultăților tehnice și în Lucrările de licență

       S-au prezentat  repere legate de cursul de Istoria științei și tehnicii, predat  la facultățile cu profil ingineresc din Craiova,   precum și câteva proiecte de licență pentru a exemplifica integrarea istoriei științei și tehnicii în această categorie de lucrări didactice.

         Au participat  factori de decizie de la nivelul Universității și al Facultăților tehnice, membri ASTR și AGIR, cadre didactice care au predat cursul de Istoria științei, masteranzi, și studenți.

        Tema a fost propusă pentru a marca 100 de ani  de la publicarea cărții „Din istoria medicinei  și învățământului medical românesc”, scrisă de  medicul chirurg Victor Gomoiu, născut la Vânju Mare.

2023 2 2023 3

Ședința trimestrială a Filialei

21.03.2023

Sala 221 Clădirea INCESA

Platforma Zoom

-activitatea științifică și tehnică a membrilor filialei – scurte autoprezentări;

-activitățile  Filialei ASTR Craiova  programate pentru anul 2023;

-planurile de activitate ale  Cercurilor ASTR;

-strategia Filialei ASTR Craiova privind atragerea de noi membri.

 

Eveniment Data Informatii suplimentare
  2022  

Colocviul ASTR Craiova

Sistemul  antigrindină din România. Particularități legate de  Unitatea  de combatere a căderilor de grindină din Oltenia.

09.06.2022

Prezentarea a fost făcută de prof.dr.ing.Gheorghe Manolea.

La Colocviu a participat și prof.dr.ing. Petru Todos, Filiala ASTR Chișinău

Dezbatere motivațională .

Locul și rolul ingineriei în educația STEAM

Organizator Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja, Craiova.

20.05.2022

Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja

Platforma Meeting Zoom

Tribuna inginerului

Implicarea ALM Power Group în proiectarea și montarea centralelor  fotovoltaice pentru consumatorrii casnici și industriali

23.03.2022

Prezentarea a fost făcută de dr.ing. Sabin Marinescu,

membru Cerc ASTR „Sisteme  fotovoltaice pentru aplicații insulare”.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul ALM Power Group și  pe Platforma  Meeting Zoom

https://zoom.us/j/9024657300?pwd=RzBFcWpwUW1aZ2RYNWxkV2trTVFFQT09

Conferință   susținută de prof.dr.ing. Iulian Iordăchiță, Johns Hopkins University, Baltimore

10.02.2022

ora 17,00

Scop: formarea viitorului inginer și educarea continuă

Conferința s-a  desfășurat pe Platforma Meeting Zoom.

Ședința trimestrială a Filialei

03.02.2022

ora 11,00

Analiza activității Filalei ASTR Craiova în anul 2021. Discutarea Planului de activitate pentru anul 2022.

Ședința s-a desfășurat mixt: online și onsite

  2019  

 Simpozion  de Mașini Electrice.

Filiala ASTR Craiova coorganizator

în colaborare cu Secția Electrotehnică, Energetică

15.11.2019

București

http://www.sme.pub.ro/Programul%20SME%202019.pdf
Istoria învățământului electrotehnic din Craiova- conferință-dialog cu studenții din anul I

05.11.2019

Sala AK 1

 

Conferința „Istoria Școlilor de arte și Meserii și a Școlilor profesionale din Craiova

Locul de desfășurare Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”

31.10.2019  
 Zilele ASTR 2019 Chișinău

16-19 octombrie

Chișinău

http://www.astr.ro/wp-content/uploads/2019/10/Program-final-15.10.2019.pdf

https://gheorghe.manolea.ro/2019/10/26/26-10-2019-s-a-consolidat-o-prietenie-profesionala/

Participarea la Discursul de recepție rostit  de prof.dr.ing. Dumitru Fodor

19.07.2019

București

http://www.astr.ro/4046-2/

Adunarea Generală a Academiei de Științe Tehnice din România.

13.06.2019

București

 

Ședința trimestrială

Analiza activității Filialei ASTR Craiova. În anul 2018 și a Planului de activitate pentru 2019

02.04.2019

Ora 11,00

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

Colocviul AGIR Dolj:

220 de ani de la naşterea lui Petrache Poenaru, pionier al ingineriei din România

30.03.2019 http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

Conferinţă publică la Chişinău cu participarea Filialelor ASTR Craiova și Chișinău

„Paralele între repere centenare din ingineria electrică: Craiova–Chişinău.”

28.02.2019 http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate
  2018  

Conferința Internațională

„Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”

18-19 octombrie 2018

Ploiești

http://zastr.upg-ploiesti.ro
Vizită prospectivă Aeroportul Internațional Craiova 02.iunie 2018 Scopul vizitei: Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

COLOCVIUL  AGIR DOLJ

Unirea cercetătorilor-Împreună pentru cercetare științifică eficientă.

24.05.2018 Scopul activității: Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia

Vizită prospectiva SC POPECI

10 mai  2018 Scopul vizitei: Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia
Colocviul ASTR Craiova 2018 26.04.2018

Vehicule electrice.

1.Rezultate mondiale în domeniul bateriilor destinate automobilelor electrice

2.Incărcarea wireless a bateriilor la automobilele electrice.

Colocviul s-a desfășurat  la ICSIT Rm. Vâlcea

Conferința

Istoria Învățământului Politehnic din Craiova

29.03. 2018

Ora 14,00

Aula Marius Preda

 Scopul Conferinței : Implicarea  ASTR în educaţia tehnică a tinerilor prin atragerea şi orientarea acestora către inginerie.
Întrunirea trimestrială a Filialei ASTR Craiova 28.03.2018, Ora 11,00

Analiza activității Filialei ASTR Craiova

Alegeri

Vizită prospectivă SC  SOFTRONIC 24.03.  2018 Scopul vizitei: Apropierea ASTR de activitatea  de  cercetare  industrială din  Oltenia

 COLOCVIUL  AGIR DOLJ

Școala  de Mașini și Transformatoare electrice din Craiova  învățământ, cercetare, producție

22.03.2018 Colaborarea filialei ASTR Craiova cu ONG profesionale din Oltenia

Întrunirea trimestrială a Filialei ASTR Craiova

21 noiembrie

Ora 11,00

Expunere științifică „ Probleme actuale privind dinamica mașinilor electrice” – Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu

Analiza activității Filialei în 2017

Sinteză privind  Simpozionul  SME 17

Propuneri privind Planul de activitate 2018

Propuneri privind Colocviul tematic ASTR Craiova 2018

  2017  
Participarea membrilor Filialei ASTR  Craiova la Conferința SME 17 București 10 noiembrie 2017 București  

Participarea membrilor Filialei  ASTR Craiova  la

Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2017

 „Sinergii strategice în

Bazinul Mării Negre“

6-7 octombrie 2017

Constanța

 
Participarea membrilor Filalei ASTR Craiova la Conferința  Sisteme electromecanice  și energetice  SIELMEN

11-13 octombrie 2017

Chișinău

( Craiova și Iași)

 

Participarea membrilor Filialei la The XIV th Workshop of the Eurepean Scociety for Isotope Research ESIR 2017

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

25-29 iunie 2017

Băile Govora

 
Vizită prospectivă 20.05. 2017

NEXTROM  INDUSTRIES Craiova

Obiectivele vizitei:

- cunoașterea directa  a activitatilor ingineresti din zonă
- promovarea realizărilor inginerești din zonă
- dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici

 Colocviul  ASTR  Craiova  2017 16.05.2017

Tema

”Evoluția distribuției de energie electrică DC-AC-DC” – Expunerea a fost făcută  de prof.dr.ing. Andrei Marinescu.

Au participat: membri ASTR Filiala Craiova, cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, doctoranzi, reprezentanți  INCESA, ICMET Craiova, CEZ Distribuție, SPIACT, CESI,

Vizită propsectivă la QFORT Craiova 25.03.2017 Univers ingineresc nr. 8/2017
Întrunirea  trimestrială a  Filialei ASTR Craiova 21.02.2017

Ordinea de zi:

Expunere  științifică ” Probleme dinamice legate de sincronism” – Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan

Analiza activității Filialei

http://astr.ucv.ro/index.php/plan-de-activitate

 Conferința ”Diplomația europeană și idealul național al românilor la 1859„ 23.01.2017

Casa de cultură Traian Demestrescu , Craiova

http://www.tradem.ro/

  2016  
Proiectul cultural „Caraş-Severin - leagănul industriei româneşti - perspective de dezvoltare în viitor” și Conferinţa de Inginerie Electrică și Sisteme - Ştefan Gârlaşu”

3-5 noiembrie 2016

Reșița

http://uem.ro/CS_LIR_PDV/index.php?id=637
EFFECT 2016 – Conferința Națională Eficacitate și Eficiență în Transporturi

4 noiembrie 2016

București

http://effect.pub.ro

21st National Conference with international participation "Progress in Cryogenics and Isotopes Separation", 19-21 octombrie 2016,Călimănești- Căciulata

http://www.icsi.ro/conference/index.php

UNIVERSITARIA SIMPRO 2016 Simpozionul Ştiinţific Internaţional Multidisciplinar

14-15 octombrie 2016

Petroșani

http://www.upet.ro/simpro/2016/.

SINTES 20, SACCS 16,SIM SIS 20

20th International Conference on System Theory, Control and Computing
Joint Conference

13 - 15 October 2016, Sinaia, Romania

http://ace.ucv.ro/icstcc2016/

CNAE 2016  Conferința Națională de Acționări Electrice 13-14 octombrie, Cluj-Napoca

http://cnae2016.utcluj.ro/

ICATE 2016 International Conference on Applied and Theoretical  Electricity 6-8 octombrie 2016, Craiova

http://elth.ucv.ro/icate/icate16/preliminary-

program/

SINGRO 2016 Simpozionul Științific  al Inginerilor Români de Pretutindeni 7-9 septembrie 2016, Craiova

http://www.agir.ro/stiri/singro-2016-simpozionul-stiintific-al-inginerilor-romani-de-pretutindeni_471.html;