ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Evenimente viitoare

  

Eveniment Data Informatii supimentare
     
The XIV th Workshop of the European Society for Isotope Research  ESIR  2017

25-29 iunie 2017

Băile Govora

http://www.icsi.ro/esir2017/
Adunarea Generală ASTR Vineri , 16 iunie, ora 10,00,  Calea Victoriei 118. http://www.astr.ro/activitati-si-evenimente/convocare-ag-2017
Zilele ASTR 2017

06 octombrie 2017

Universitatea Ovidius, Constanta,

Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre

http://www.astr.ro/activitati-si-evenimente/zilele-academiei-de-%C8%98tiin%C8%9Be-tehnice-din-rom%C3%A2nia-2017

SIELMEN 2017 11-13 octombrie ,   2017,Chișinău, Republica Moldova http://www.ee.tuiasi.ro/evenimente/sielmen-2017/