ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Stabilitate și oscilații în sisteme neliniare” – Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan
Echipa Prof.dr.ing.Dan Popescu
Conf.dr.ing.Daniela Danciu
Prof.dr.ing.Radu Ștefan – Universitatea ”Politehnica” din București
Activități desfășurate Rezultate exemplificative
2021
Lucrări publicate Răsvan, Vl.,Propagation, delays and stability (robust versus fragile)   Int. Journal on Robust and Nonlinear Control publicat Online iunie
Danciu, Daniela, Răsvan, Vl., Oscillator Networks: Delays and Synchronization. IFAC PapersOnLine vol. 54(9) pp. 32-37, 2021

.Răsvan, Vl., Linear quadratic problems (On „linear” approaches in

nonlinear system theory), Journal of Physics Conference Series 2021 1864/012003 13th Multiconference on Control Problems St. Petersburg Russia 6-8 oct. 2020

Răsvan, Vl.,  Conservation laws – a source for distortionless  propagation and time delays, System Theory, Control and Computing Journal vol. 1, no. 2, pp. 1-11, dec. 2021.

Danciu, Daniela, Popescu, D., Răsvan, Vl., 2021, On Dynamic Models 

for Water Hammer. Criticalities and Challenges, International Joint Conference on System TheoryControl and Computing (SINTES25, SACCS21, SIMSIS25, CONTI14) ICSTCC25 20-23 octombrie 2021, Iași, România, pp. 491-497, doi:10.1109/ICSTCC52150.2021.9607136

Daniela Danciu (2021). Qualitative analysis and control of nonlinear

systems. Computational modeling and stabilization of distributed parameter systems. Recent contributions. Ed. Universitaria, ISBN: 978-606-14-1753-7.

M. Olteanu, R. Ștefan (2021) A note on a ODE model of micro RNA

dependent regulation of messenger RNA levels, UPB Scientific Bulletin

Series A vol. 83 no.4 pp. 171-176

Contracte de cercetare

Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și

instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale (TISIPRO), Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Contract de finantare nr. 61/05.09.2016, perioada: 2016 – 2021. (Director proiect Dan Popescu).

Soluții și tehnologii inovative bazate pe servicii SaaS (Software as a

Service) pentru Intreprindere Digitală (CERT ENTTRUST), Contract POC, Cod SMIS 120269, perioada: 2021 - 2023. (Dan Popescu membru în colectivul de cercetare)

”Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs 4”

- RO-Boost SMEs, nr. 880056/2019, finanțat de Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), coordonator ADR Vest – Timișoara, parteneri: ADR Sud-Vest Craiova, Tehimpuls – Timișoara, Univ. din Craiova, perioada: 2020 - 2021. (Dan Popescu membru în colectivul de cercetare).