ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

„Direcții noi de cercetare în domeniul mecanismelor” Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Iulian Popescu
Echipa Conf.dr.ing.Alina Duță
Conf.dr.ing.Mirela Cherciu
Conf.dr.ing.Ludmila Sass
Conf.dr.ing. Mădălina Xenia Călbureanu Popescu
Activități desfășurate Rezultate  exemplificative
2021
Articole, Comunicări științifice Popescu, Iulian; Luca, Liliana; Ghimişi. Ştefan; Cherciu. Mirela – The structure and kinematic of a mechanism with three RPP type dyads. În: Fiabilitate şi Durabiliate Editura  "Academca Brâncuşi", nr. 1/2021, pg. 5-13.
Popescu, Iulian; Sass, Ludmila; Duţă , Alina; Popescu, Marcela; Marinescu, Gabriel – Curves with special aesthetis generated by an Original mechanism. Springer for Research Development, 20.01.2021.22 pg.
Luca Liliana, Popescu, Iulian,  - Trajectories ngenerated by the R-R-RRT mechanism. În: Proceedings, "Academica Brâncuşi" Publishing, , Horizon 2025, pg. 275-280, Târgu Jiu, 2021, pg. 275-280.
Popescu, Iulian – Ştiinţa şi arta – repere epistemologice. Publicat în volumul: Academia Română. Comitetul Român de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei şi Tehnicii. 1  iulie 2021. 5 pag.
2020
Cărți

POPESCU, Iulian, LUCA, Liliana, CHERCIU, Mirela, MARGHITU, Dan. B. - Mechanisms for generating mathematical curves. (În limba engleză), Springer, Germany, 2020, 206. p.

Premiul ASTR 2021 „Gheorghe Manea”, 22 oct. 2021

POPESCU, Iulian - Capitolul 11.2 Istoria mecanismelor. În: Academia Română: Istoria tehnicii şi a industriei româneşti, Volumul I, coordonator Acad. Dorel Bbanabic, Bucureşti, 2020, p. 326-329.

Popescu, Iulian, Călbureanu Xenia, Duţă, Alina - Problems of Locus Solved by Mechanisms Theory  - Springer Tracts in Mechanical Engineering,  2020.

Premiul ASTR 2021 „Gheorghe Manea”, 22 oct. 2021