ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

”Dinamica mașinilor electrice” Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu
Echipa Prof.dr.ing.Ion Vlad
Prof.dr.ing.Sorin Enache
Prof.dr.ing.Gheorghe Liuba
Șef lucr.dr.ing.Monica Enache
Dr.ing.Ladislau Augustinov (Germania)
Ing.Mircea Coman
Ing.Dan Boltașu
Activități desfășurate Rezultate