ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

”Dinamica mașinilor electrice” Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu
Echipa Prof.dr.ing.Ion Vlad
Prof.dr.ing.Sorin Enache
Prof.dr.ing.Gheorghe Liuba
Șef lucr.dr.ing.Monica Enache
Dr.ing.Ladislau Augustinov (Germania)
Ing.Mircea Coman

Ing.Dan Boltașu

Ing.Călina Alexandru

Sing.Teodorescu Savu

Activități desfășurate Rezultate