ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

”Dinamica mașinilor electrice” Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Aurel Câmpeanu
Echipa Prof.dr.ing.Ion Vlad
Prof.dr.ing.Sorin Enache
Prof.dr.ing.Gheorghe Liuba
Șef lucr.dr.ing.Monica Enache
Dr.ing.Ladislau Augustinov (Germania)
Ing.Mircea Coman

Ing.Dan Boltașu

Ing.Călina Alexandru

Sing.Teodorescu Savu

Activități desfășurate Rezultate  exemplificative
  2021
Cărți Câmpeanu Aurel , Dinamica mașinilor electrice de curent alternativ. Editura AGIR 2021
Lucrări publicate S. ENACHE, A. CAMPEANU, I. VLAD, M. A.  ENACHE: Optimization of Design of Very High Power Transformers in Power System,  2021 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 25-27 March 2021, Bucharest, Romania, DOI: 10.1109/ATEE52255.2021.9425300, ISBN:978-1-6654-4807-9.
DANIEL CONSTANTIN OCOLEANU; CRISTIAN-EUGENIU SALCEANU; MIHAI IONESCU; MARCEL NICOLA; MARIA CRISTINA NIȚU; SORIN ENACHE; CAMELIA MARINESCU: Reactive Energy Transfer Reduction Equipment for Low-Load Wound-Rotor Induction Motors, 2021 International Conference on Electromechanical and Energy Systems (SIELMEN), 6-8 Oct. 2021, Iasi Romania, DOI: 10.1109/SIELMEN53755.2021.9600355, 978-1-6654-0079-4.
CRISTIAN-EUGENIU SALCEANU; MARCEL NICOLA; DANIEL OCOLEANU; DANIELA IOVAN; SORIN ENACHE: Experimental Study of HBC Fuses with Aluminium Fuse Element at Minimum Rated Breaking Current, 2021 International, Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), 27-29 May 2021, Craiova, Romania, DOI: 10.1109/ICATE49685.2021.9465000, ISBN: 978-1-7281-8036-6.

A. Campeanu, Probleme ale dinamici masinilor electrice, SME , 2021, Bucuresti.

Contracte Sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare, Contract P_40_401, Sectiunea G Cod competiţie POC-A1-A1.2.3-G-2015, Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe –KTP – 7.037.600 lei (5 ani, 2016-2021), Director prof. dr .ing. Sorin Enache
Contract nr. 1 C/ 27.01.2021 –durata  pana la 31.12.2022. S.C. LINEX WOLF S.R.L., Craiova, judeţul Dolj, punct de lucru Filiaşi, str. Uzinei, nr.2   Obiectul contractului: INCERCARI SI SERVICII TEHNICE PENTRU -motoare electrice de joasa tensiune; -motoare electrice de inalta tensiune.

Contract nr. 2 C/ 27.01.2021 –durata  pana la 31.12.2022. S.C. UVEX S.R.L., Craiova, strada Amilcar Săndulescu, nr. 16,

Obiectul contractului:  INCERCARI SI SERVICII TEHNICE PENTRU

motoare electrice asincrone de joasa tensiune, puteri mici si medii; -motoare electrice asincrone de inalta tensiune, puteri medii si mari; -motoare si generatoare de curent continuu, puteri mici si medii; -motoare si generatoare sincrone de joasa si inalta tensiune, puteri mici si medii.