ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

.

Sisteme fotovoltaice pentru aplicații insulare – Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Gheorghe Manolea
  Prof.dr.ing.Ion Sobor – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău
Prof.dr.ing.Sonia Degeratu
Conf.dr.ing.Niculae Boteanu
Conf.dr.ing.Mircea Adrian Drighiciu
Șef lucr.dr.ing.Laurențiu Alboteanu
Șef lucr.dr.ing.Florin Ravigan
Șef lucr.dr.ing.Constantin Șulea-Iorgulescu
Dr.ing. Sabin Marinescu SC ALM Power Group SRL Craiova
Dr.ing.Alexandru Novac SC PROMAT SRL Craiova
Ing.Dumitru Țapu SC SPIACT  Craiova
Activități desfășurate. Rezultate exemplificative
2021
Articole publicate în Reviste Engineer Cristea Mateescu -În Journal of Social Sciences,  Chișinău, Vol   IV, nr.1 (2021) pp 145-147
Gogu Constantinescu, fiu al Craiovei. Craiova Science, Supliment aniversar editat de Știință și Tehnică nr.1, octombrie  2021
Cărți

Capitolul Spre un nou Mix energetic, bazat pe resurse regenerabile și nepoluante. Aplicații  ale Internetului Lucrurilor în energetica Olteniei  anilor 2020, Manolea Gheorghe, Alboteanu Ionel-Laurențiu, Lună Gina-Mihaela

În volumul  „Tehnologiile emergente în Oltenia:prezent și perspective. Studiu interdisciplinar”, coordonator Constantin Fota, Editura Universitaria  Craiova, 2021,ISBN 978-606-14-1780-3

Capitolul Paul Dimo- mehedințeanul-patriarh al energeticii românești.

În volumul „Din galeria marilor electricieni români”, vol 4. Editura AGIR 2021, coordonator Florin Tănăsescu

Contracte de cercetare Contract  244/11.08.2021  Asistență tehnică și Elaborarea documentațiilor în vederea omologării, conform Programului de omologare a Unității de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia”  Etapa 2021. Beneficiar  „Proiectant General al Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor” – G.I.E.
Comunicări științifice

Manolea Gheorghe  Sinergia dintre cercetarea doctorală și piața muncii.

Simpozionul AGIR Progresul tehnologic- rezultat al cercetării științifice, ediția a XV-a, 14.05.2021

.Manolea Gheorghe Rolul Centrelor de Transfer Tehnologic în dezvoltarea antreprenorială.   Workshop „Entrepreneurial  University – Universit of the Future”. Organizat în data    27.05.2021 de către Universitatea din Craiova și IPA CIFAT, în cadrul Proeictului „Universitatea Antreprenorială-  sistem de educație superioară și de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat  și implementarea de programe  de formare antreprenorială innovative”
Manolea Gheorghe   Gogu Constantinescu, fiu al Craiovei, Festival Craiova Science, 10 de ani de la nașterea lui Gogu Constantinescu. Organizat de revista Știință&Tehnică în data de 26 oct. 2021
Manolea Gh., Alboteanu L.I., Spiridon Șt.I., Sima M. Cercetarea doctorală integrată în economia circulară, SINGRO 2021, 29.10.2021 , Timișoara
Teze de doctorat Lună Gina-Mihaela  Cercetări privind alimentarea cu energie electric a consumatorilor prin valorificarea energiilor regenerabile.