ACADEMIA DE ŞTIINTE TEHNICE DIN ROMÂNIA - Filiala Craiova

Sisteme fotovoltaice pentru aplicații insulare – Cerc afiliat ASTR Filiala Craiova
Coordonator Prof.dr.ing.Gheorghe Manolea
Echipa Prof.dr.ing.Sergiu Ivanov
Prof.dr.ing.Ion Sobor – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău
Prof.dr.ing.Sonia Degeratu
Conf.dr.ing.Niculae Boteanu
Conf.dr.ing.Mircea Adrian Drighiciu
Dr. fiz. Mihai Varlam
Șef lucr.dr.ing.Laurențiu Alboteanu
Șef lucr.dr.ing.Florin Ravigan
As.dr.ing.Constantin Șulea-Iorgulescu
Dr.ing.Adrian Simionescu
Ing.DumitruȚapu SC SPIACT  Craiova
Activități desfășurate. Rezultate

2017

Lucrări publicate, comunicări

Manolea Gh., Alboteanu L. , Șulea-Iorgulescu C-tin,  Contribuția Centrului de Iovare și Transfer Tehnologic CITT  la dezvoltarea sistemului antigrindină din OlteniaConferință susținută în cadrul Mesei rotunde ” Contribuții ale inginerilor români la rezolvarea  unor probele deosebite ale  economiei”,  organizată în data de   de către Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice  din Tr. Severin, cu participarea Prefecturii Mehedinți.
2016.Lucrări publicate. Alboteanu L.,  Manolea  Gh., Novac  Al., Access System for Vehicles Powered by Photovoltaic Panels, Procc. of International Conference on Applied and Theoretical Electricity, 2016
Ștanduri  experimentale utilizate în activitatea Cercului

1. Aplicații ANTIGRINDINA .

Sistem fotovoltaic pentru aplicații industriale în Sistemul Național Antigrindină . Panouri fotovoltaice   0,8kW , 2 baterii  2x12 V/ 200 Ah.

Destinație:  alimentarea consumatorilor din punctele locale de lansare a rachetelor antigrindină

2.Aplicații FEROVIARE

Sistem fotovaltaic pentru aplicații industriale în domeniul feroviar.Panouri fotovoltaice 2kW , 2 baterii 2x12 V/200 Ah.

Destinație: alimentare stații izolate de cale ferată, alimentare semnalizări de treceri la nivel cu calea ferată

3.APLICAȚII REZIDENȚIALE.

Sistem fotovolataic pentru alimentarea clădirilor.  Panouri fotovoltaice 3kW, 8 baterii 12V/200Ah, invertor de reţea monofazat 3kW, invertor de baterii monofazat, 3kW, turbină eoliană 0,6kW, generator diesel 5kW.

Destinație: alimentare cabane turstice, microferme din mediul rural

.

Rezultate anterioare  constituirii Cercului ASTR

Prof.dr.ing.Ion Sobor
  1. Ion Bostan, Adrian Gheorghe,  Valeriu Dulgheru, Ion Sobor,  Viorel Bostan,  Anatolie Sochirean. Resilient Energy Systems. Renewables: Wind, Solar, Hydro. Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2013 – 507 p. ISSN 1566-0443, ISBN 978-94-007-4188-1,  ISBN 978-94-007-4189-8 )
  2. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile/
Prof.dr.ing. Sergiu Ivanov

Sergiu IVANOV, Virginia IVANOV, Daniel CISMARU, Florin RAVIGAN, Dan SELISTEANU, Dorin SENDRESCU, Comparison of several control strategies of the BLDC motors, 29th European Conference on Modelling and Simulation, 26-29.05.2015, Albena, Bulgaria, ISBN 978-0-9932440-0-1 / ISBN: 978-0-9932440-1-8 (CD), pp. 215-220

Șef lucr.dr.ing. Florin Ravigan

Florin Ravigan, Alboteanu Ionel Laurentiu - REDUCING SHOCKS DUE TO WIND ON THE PHOTOVOLTAIC TRACKERS USING THE MAGNETORHEOLOGICAL FLUID DAMPERS. International Conference of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX 2014.

Șef lucr.dr.ing. Laurențiu Alboteanu

Alboteanu L., Sisteme fotovoltaice autonome performante, Ed. Universitaria Craiova, 2013, ISBN 987-606-14-0618-0 pg. 223.

Alboteanu L., Novac Al., Manolea Gh., Nedelcuţ C, Sistem de monitorizare a circulaţiei energiei de la panouri fotovoltaice la consumatori cu priorităti ierarhizate, Brevet  de invenție nr.126005 B1, publicat în BOPI nr. 6/2012.